Miesięczne archiwum: Kwiecień 2014

2014-04-17

Odbyły się już pierwsze bezpłatne spotkania informacyjne w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

W dniach od 09 kwietnia 2014r. do 15 kwietnia 2014r. odbyły się pierwsze bezpłatne spotkania informacyjno- promocyjne w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”. Spotkaliśmy się z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie i utworzeniem spółdzielni socjalnej w Brzezinach, Radzyniu Podlaskim, Chmielowie, Włodawie, Puławach, Kocku oraz Kraśniku.

Podczas spotkań zaprezentowano projekt „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną” oraz szczegółowo omówiono m.in. procedurę dotacyjną spółdzielni socjalnych, istotę ich tworzenia, szanse i zagrożenia prowadzenia działalności w tej formie oraz przytoczono przykłady już istniejących spółdzielni socjalnych.

Przedstawiciele Fundacji „OIC Poland” udzielili odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości  potencjalnych beneficjentów związane z zakładaniem spółdzielni socjalnych oraz zasadami kwalifikacji do udziału w projekcie.

Informacja o kolejnych planowanych spotkaniach znajduje się w tabeli poniżej.
Do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno- promocyjnych szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej, a jednocześnie chcą zmienić swoje życie poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej.

Najbliższe terminy BEZPŁATNYCH spotkań informacyjnych, na które mamy jeszcze wolne miejsca

24 kwietnia 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Rybczewicach (Rybczewice Drugie nr 119; sala konferencyjna)
25 kwietnia 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy w Gościeradowie (Gościeradów Ukazowy 61)
28 kwietnia 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Wólce Lubelskiej (Jakubowice Murowane 8; sala konferencyjna)
29 kwietnia 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10.00 w Spółdzielni Socjalnej Fitness Club ACTIVE przy ul. Plac Staszica 17 w Hrubieszowie

 

Szczegółowych informacji dotyczących spotkań udziela p. Emilia Sikorska, tel. 81 710 46 32, e-mail: biznesspoleczny@oic.lublin.pl.

Spotkania Informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2014-04-17

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu Fundacja „OIC Poland” w Lublinie poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej informację o rekrutacji, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, kartę oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych oraz planowany termin rekrutacji (prawdopodobnie będzie to maj). Rekrutacja będzie trwać co najmniej 21 dni.

Obecnie dokumenty rekrutacyjne są w weryfikacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie