Miesięczne archiwum: Maj 2014

Kolejne terminy bezpłatnych spotkań informacyjnych w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

W dniach 29 oraz 30 maja 2014r. odbędą się kolejne bezpłatne spotkania informacyjno- promocyjne w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno- promocyjnych szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej, a jednocześnie chcą zmienić swoje życie poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej.

29 maja 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w Józiowej Zagrodzie
w Urzędowie
30 maja 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Sielcach

 

Szczegółowych informacji dotyczących spotkań udziela p. Emilia Sikorska, tel. 81 710 46 32,
e-mail: biznesspoleczny@oic.lublin.pl.

Spotkania Informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2014-05-22

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
z siedzibą w Lublinie

zaprasza

w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

do składania formularzy zgłoszeniowych (wraz załącznikami)

w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej , Działania Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznejProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

w terminie od dnia 05.06.2014 roku do 25.06.2014 roku

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w godzinach
od 08:00 do 16:00 w biurze projektu:

Fundacja „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

Dokumenty złożone po terminie określonym powyżej nie podlegają rozpatrzeniu.

Pliki do pobrania

 

2014-05-16

W dniu 20 maja 2014r. odbędzie się kolejne bezpłatne spotkanie informacyjno- promocyjne w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”, na które serdecznie zapraszamy. Spotkanie odbędzie się o godzinie 15.00 w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52.
Szczegółowych informacji dotyczących spotkania udziela p. Emilia Sikorska, tel. 81 710 46 32,
e-mail: biznesspoleczny@oic.lublin.pl.
Spotkania Informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego