Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

52 zgłoszenia w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie informuje, iż w terminie od 05 czerwca 2014r. do 07 lipca 2014r., w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”, do siedziby Beneficjenta (Projektodawcy), tj.

Fundacja „OIC Poland” w Lublinie

ul. Gospodarcza 26

20-213 Lublin

wpłynęło 52 zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco będzie kierowana korespondencja
do Kandydatów/ek z informacją o wynikach oceny formalnej oraz merytorycznej.

Lista wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.