Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, na którym zostały ocenione wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Poniżej znajduje się Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego.

Dodatkowo informujemy, iż ostateczna lista Spółdzielni Socjalnych, które uzyskały podstawowe wsparcie pomostowe zostanie ogłoszona po zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Spółdzielnie Socjalnych utworzonych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną” uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego

Lp.

Nazwa Spółdzielni

Średnia punktacja

1

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – SPRÓBUJ ABY UWIERZYĆ

97,50

Wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, na którym zostały ocenione wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Poniżej znajduje się Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego.

Dodatkowo informujemy, iż ostateczna lista Spółdzielni Socjalnych, które uzyskały podstawowe wsparcie pomostowe zostanie ogłoszona po zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Spółdzielnie Socjalnych utworzonych przez Beneficjentów Ostatecznych projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną” uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego

Lp.

Nazwa Spółdzielni

Średnia punktacja

1

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PSZCZÓŁKA

87,50

2

SPOINA Spółdzielnia Socjalna

85

3

KARGUSEK Spółdzielnia Socjalna

85