Kolejne terminy bezpłatnych spotkań informacyjnych w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”

W dniach 29 oraz 30 maja 2014r. odbędą się kolejne bezpłatne spotkania informacyjno- promocyjne w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno- promocyjnych szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej, a jednocześnie chcą zmienić swoje życie poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej.

29 maja 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w Józiowej Zagrodzie
w Urzędowie
30 maja 2014r. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18.00 w Domu Ludowym w Sielcach

 

Szczegółowych informacji dotyczących spotkań udziela p. Emilia Sikorska, tel. 81 710 46 32,
e-mail: biznesspoleczny@oic.lublin.pl.

Spotkania Informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego