Pozostało 3 dni do zamknięcia rekrutacji !!!!!!

Przypominamy, iż do dnia 25 czerwca br. trwa nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”. Do udziału w projekcie w szczególnie zapraszamy osoby niezatrudnione, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej, a jednocześnie chcą zmienić swoje życie poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego w formie spółdzielni socjalnej.

Uczestnicząc w projekcie można uzyskać:

  • Środki finansowe na założenie spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości do 200 000 zł (20 000 zł na osobę);
  • Pomostowe wsparcie finansowe na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółdzielni w wysokości do 1 600 zł na osobę przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia spółdzielni.
  • Wsparcie szkoleniowo- doradcze, dzięki któremu procedura zakładania spółdzielni będzie bardzo prosta.

Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 25 czerwca 2014r. w godzinach od 08:00 do 16:00 w biurze projektu:

Fundacja „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.biznesspoleczny.oic.lublin.pl w zakładce Dokumenty.