Przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 31 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków, na którym zostały ocenione wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Biznes społeczny- zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Poniżej znajduje się Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej uszeregowanych w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego.

Dodatkowo informujemy, iż ostateczna lista Beneficjentów pomocy kwalifikujących się do otrzymania wsparcia finansowego zostanie ogłoszona po zaakceptowaniu protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

lista wniosków