Ogłoszenie o konkursie na przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „Biznes społeczny – zakładamy spółdzielnię socjalną”.

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie ogłasza konkurs na PRZYZNANIE POMOSTOWEGO WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu „Biznes społeczny – zakładamy spółdzielnię socjalną” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej; Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Oryginał ogłoszenia

Regulamin-przyznawania-środków-finansowych

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego