Do kogo ?

Grupę docelową w projekcie stanowi 40 osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o Spółdzielniach Socjalnych oraz inne osoby fizyczne, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o Pomocy Społecznej., które spełniają następujące kryteria strategiczne:

– minimum 30% (12 osób) stanowią osoby w wieku 15-30 lata;
– minimum 5 % (2 osoby) stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi;

oraz dodatkowo:
– minimum 50 % (20 osób) stanowią KOBIETY.